Choď na obsah Choď na menu
 


Hasičské desatoro

 

1. Nehľadaj v DHZ ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.

 

2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

 

3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

 

4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že Tí, ktorí Ťa zvolili, očakávajú od Teba činnosť zvýšenú.

 

5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

 

6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecký, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

 

7. Užitočnosť hasičskej organizácie sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

 

8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zamedzil alebo uzmieril.

 

9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka, pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním, nespôsobíš hanbu len sebe, ale aj organizácii, ktorej odznak nosíš.

 

10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.